Doména je na predaj, viac info na: info@webproduction.sk / 0911 182 414

SEO štúdia

Prípadová SEO štúdia stránky MyMenstrualCalendar.com, ktorej sme pomohli optimalizáciou webu získať nových užívateľov.

Prípadová SEO štúdia portálu: MyMenstrualCalendar.com

Našim cieľom bolo zvýšiť návštevnosť portálu MyMenstrualCalendar.com a hlavne sa pokúsiť získať návštevníkov, ktorí by sa mohli stať potenciálnymi používateľmi danej služby. Z tohto dôvodu sme sa zamerali na optimalizáciu portálu pre určite kľúčové slová, ktoré danú službu najviac vystihujú. Ukážme si niektoré SEO techniky, ktoré nám pomohli dosiahnuť daný cieľ:
  • Zadefinované meta informácie pre každú stránku. Každá stránka obsahuje unikátne kľúčové slová a popis, ktorý sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania so zvýraznenými slovami, ktoré boli hľadané. Popis tak pomáha zaujať a získať potenciálneho návštevníka, ktorý je ešte len v procese hľadania informácií.
  • Text upravený tak, aby obsahoval vyššiu hustotu kľúčových slov, fráz a zároveň bol pútavý pre návštevníka stránky. Do portálu sme odporučili vložiť aj niekoľko článkov, ktoré slúžia ako vstupná brána pre návštevníkov. Získajú sa tak návštevníci, ktorí aktívne vyhľadávajú informácie o danej problematike a sú pre portál hodnotnejší.
  • Použité „pekné“ URL linky, ktoré slúžia pre vyhľadávače ako zdroj fráz a slov, ale hlavne pre ľudí, pretože im umožňujú ľahšie si zapamätať webovú linku a odhadnúť o čom daná stránka môže byť. Viac napovie nasledovný príklad:
    • „Pekná“ linka: https://www.mymenstrualcalendar.com/menstrual-and-ovulation-calculator
    • Štandardná linka: https://www.mymenstrualcalendar.com/index.php?page=calculator
  • + mnohé iné techniky, ktoré viac či menej zavážia pri umiestnení webu na prvé pozície vo vyhľadávačoch, spolu však tvoria celok.

Optimalizáciou sme prirodzeným spôsobom zvýšili počet návštevníkov stránky

V priebehu 6 mesiacov sa nám podarilo zvýšiť návštevnosť portálu o 200%, z toho 28.48% všetkých návštev bolo cez kľúčové slovo „menstrual calendar“. Portál tak získava návštevníkov, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou sa môžu stať aj jeho aktívnymi používateľmi.
Optimalizáciou sme zvýšili počet návštevníkov stránky

Stránka bola vyhľadávaná najmä v USA, čo podčiarkuje aj stanovený ciel

Až 3235 návštevníkov, ktorí prišli na stránku cez organické vyhľadávanie počas analyzovaných 6 mesiacov bolo z USA, čo odzrkadľuje aj kľúčové slovo „menstrual calendar“. Samozrejme, celková návštevnosť portálu pozostáva nielen z organického vyhľadávania, ale aj z odkazov iných stránok a návštevníkov prichádzajúcich priamo, napríklad z vygenerovaných mailových notifikácií, prípadne webových záložiek.
Stránka bola vyhľadávaná najmä v USA
V prípade, že máte záujem o optimalizáciu webu, neváhajte a kontaktujte nás pre získanie bližších informácií a cenovej ponuky.

Ak sme Vás zaujali, dajte o nás prosím vedieť. Ďakujeme!

Facebook Twitter Google+ Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email